Kapel

 

De stichting “Maria Tenhemelopneming” die op 8 oktober ofwel op Rozenkranszondag, 1980 onder de naam “Dogmatische Unie” is opgericht, was tot maart 2001 gevestigd in een pand aan de Nieuwe Bosscheweg 19 te Tilburg. Nu was het voormalige Katholiek Militair Tehuis dat uit 1912 stamt en op nr. 78 van de Capucijnenstraat in Tilburg gevestigd was, in de zestigerjaren van de vorige eeuw een buurthuis geworden. Daartoe was er een bovenwoning voor de beheerder aangebouwd. Toen er een nieuw buurthuis onder de naam “Nieuwe Stede” op het einde de Capucijnenstraat verrees, was de functie komen te vervallen en is het gebouw aangeschaft door de dierenkliniek “Den Herd”. Haar plannen om het voorste deel van het voormalige KMT om te bouwen tot een tweetal woningen, kon vanwege te weinig lichtruimte niet doorgaan. Dat gedeelte is toen aangeschaft, waarna het vanaf mei 2000 gedurende zeven maanden in eigen beheer is verbouwd. Hierbij is het grootste deel van de oorspronkelijke kapel in ere hersteld en het andere deel ingericht als aula en koffiekeuken. Op kerstavond van dat jaar werd na zoveel jaren in de kapel weer het overgeleverde Heilig Misoffer opgedragen door kapelaan W.J.Kouwenberg. De bovenwoning is eveneens na een renovatie in maart 2001 door deze stichter van toen nog Dogmatische Unie in gebruik genomen. Hij heeft hier tot zijn overlijden in juli 2004 gewoond. De rubriek “Stichter”, is een beknopte weergave van zijn levensloop. Sinds 31 december 2019 is de naam stichting “Dogmatische Unie”, veranderd in stichting “Maria Tenhemelopneming”. De toelichting hierop kunt u vinden onder de rubriek “Doel”.

In de kapel is er, zoals uit de rubriek “Maandelijks Programma” blijkt, sprake van luide en stille aanbidding door gelovigen. Deze vinden plaats, wanneer er geen H.Mis wordt opgedragen. In de aula vinden tevens lezingen plaats. De uitgaven hiervan kunt u vinden bij “Publicaties”. Onder “Fotoreportage” vindt u de afbeeldingen van het gebouw zelf, de huidige kapel, hal en aula.