Het zaat ontkiemt en groeit op zonder dat iemand weet hoe (Mk. 4,21)