Doel

In het midden van de vorige eeuw, en wel op 1 november 1950, ofwel op het feest van Allerheiligen, heeft Pius XII (1939-1958) – de paus die ten onrechte er van beschuldigd wordt, dat hij de belangen van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog te weinig heeft behartigd – in alle openbaarheid verklaard, dat het een door God geopenbaarde waarheid is, dat Maria, de moeder van zijn Zoon Jezus Christus, na haar aardse bestaan met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Zo’n uitspraak wordt dogma genoemd.

Lees verder

Stichter

Zoals bij tal van heiligen hun jeugdjaren een voorbereiding waren op hun latere roeping, zo was dat bij kapelaan Kouwenberg ook het geval. Toen hij op 23 juli 1927 als eerste kind en enige zoon geboren werd uit het huwelijk van Wim Kouwenberg en Dorothea ten Hoope, had niemand enig idee dat dat kind als jongeman zijn opleiding tot priester zou krijgen in een kerk die weldra getroffen zou worden door de grote afval die gepaard zal gaan met de voorbereiding op de komst van hem die zich keert tegen alles wat God of heilig heet: de Antichrist.

lees verder

Maandelijks programma

 

Zie voor actuele kerklijst

Lees verder

Overwegingen

Nog slechts enkele dagen en onze goddelijke Zaligmaker zal op het kruis zijn leven offeren en onze verlossing bewerken door zijn bloed. Met Passsiezondag begint onze moeder de Heilige Kerk haar kinderen in te leiden in het geheim van het lijden en sterven van haar goddelijke Bruidegom en vraagt zij ons medeleven om aan de vruchten van zijn lijden deelachtig te worden.

Lees verder

Kapel

De stichting “Maria Tenhemelopneming” die op 8 oktober ofwel op Rozenkranszondag, 1980 onder de naam “Dogmatische Unie” is opgericht, was tot maart 2001 gevestigd in een pand aan de Nieuwe Bosscheweg 19 te Tilburg.

Lees verder

Publicaties

Sinds de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) doch vooral sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw vindt er steeds een verdere neergang van geloof en zeden plaats. De weerslag hiervan kan men dagelijks wereldwijd waarnemen. In dat kader zijn deze uitgaven geschreven.

Lees verder

Boeken en Brochures

Lees verder

Fotogalerij

Een summier overzicht van de kapel en aula

Lees verder

Contact

Lees verder

Anbi

De stichting Maria Tenhemelopneming staat bij de belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instellling (ANBI). Dit betekent dat uw giften, collectegelden en andere vormen van financiële ondersteuning voor de belasting aftrekbaar zijn. In dit kader is de stichting verplicht de onderstaande gegevens per internet openbaar te maken:

Lees verder: