Brochures  Geniet,  prijzen onder voorbehoud en excl. verzendkosten.

1.  Goddelijke openbaring en kerkelijk leergezag

2.  Eén God in drie Personen

3.  God, Schepper van hemel en aarde

4.  Zondeval en belofte

5.  Schakelgenre (Gen.4-11) en de Israëlieten

6.  De Godmens Jezus Christus

7.  De Verlosser Jezus Christus

8.  God de Heilige Geest

9.  Maria, de hulp van de Zoon van God bij onze verlossing ([1])

10  Praktische betekenis van brochure 9

11. “Ik zal vijandschap stellen tussen u en de Vrouw” ([2])

12. Johannes XXIII en zijn Tweede Vaticaans Concilie

13. Paulus VI en zijn nieuwe wijdingen

14. De nieuwe misorde van Paulus VI en het H.Misoffer

15. Johannes-Paulus II en zijn religie

16. Benedictus en zijn Motu proprio “Summorum pontificum”

17. Franciscus I en zijn gezinssynodes

18. Is de Stoel van Petrus vacant? Einde ter tijden

19.  Naaste en naastenliefde

20. Het christelijk huwelijk

21. Christelijke bromance, homofilie en homoseksualiteit

22. Genderideologie

44 pag.  €  1,90

38 pag.  €  1,60

45 pag.  €  1,95

31 pag.  €  1,25

46 pag.  €  2.–

64 pag.  €  2,90

60 pag.  €  2,70

48 pag.  €  2,10

68 pag.  €  3,25

64 pag.  €  2,90

78 pag.  €  3,60

48 pag.  €  2,10

67 pag.  €  3,05

74 pag.  €  3,40

72 pag.  €  3,30

32 pag.  €  1,30

55 pag.  €  2,45

92 pag.  €  4,30

54 pag.  €  2,40

79 pag.  €  3,65

83 pag.  €  3,85

27 pag.  €  1,05

Boeken. Ze worden (voorlopig) uitgegeven in A4 formaat en met een ringband.

Deel 1. De goddelijke Drie-eenheid

Deel 2. Heilige Geest en Heilige Schrift

Deel 3. Macro-evolutie of schepping?

Deel 4. Zondeval, schakelgenre (Gen.4-11), volk van Israël

Deel 5. Profetisme en profeten

Deel 6. De Godmens en Messias, Jezus Christus, onze Verlosser

Deel.7. Maria, de hulp van de Zoon van God bij onze verlossing

Deel 8. “Ik zal vijandschap stellen tussen u en de Vrouw”

95 pag.  €  9,50

105 pag.€ 10,25

123 pag. € 11,–

104 pag.€ 10,25

194 pag.€ 14,50

223 pag.€ 16,–

133 pag.€ 11,50

128 pag.€ 11,25

Plaatsbekleders van Christus of pseudopausen?

Proeve van een zedenleer als antwoord

op de  relatieproblematiek van onze tijd

Apoc.1-3 en onze tijd

 

Driedelige uitgave “Plaatsbekleders van Christus op aarde

of pseudopausen?”

433 pag.€ 34,50

Driedelige uitgave “Proeve van een zedenleer als antwoord

op de relatieproblematiek van onze tijd.

409 pag. €33,30

Hoofdstukken 1-3  van de Apocalyps en onze tijd

146 pag.€ 12,25

L.S.

Als u één of meer publicaties wilt bestellen, wilt u dan onderstaand het volgende vermelden op uw e-mail:

1e. bij brochures: aantal, nummer en titel van de brochure(s)                                  bijv. 1 x nr 7, Maria de hulp van de Zoon van God bij onze verlossing

2e. bij boeken:  aantal, nummer en titel                                                                          bijv. 1 x deel 5, Profeten en profetisme.

VERZENDING Deze vindt eerst dan plaats, wanneer het verschuldigd bedrag inclusief eventuele verzendkosten is overgemaakt op het rekeningnummer dat u per email of anderszins  wordt medegedeeld.

Mail ons

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Secretariaat Kapel

Maria Tenhemelopneming, Paterstraat 50 5025 KJ TILBURG

info@mariatenhemeopneming.org