Centra

 

lokatie Tilburg

Tilburg


Vanaf Rozenkranszondag van oktober 1980 tot maart 2001 was de Dogmatische Unie gevestigd in een gehuurd herenhuis aan de Nieuwe Bosscheweg te Tilburg. Nadat in 1999 een deel van het voormalig katholiek militair tehuis met inbegrip van de kapel in de Capucijnenstraat was aangeschaft, is na een grondige renovatie van bijna 7 maanden, op de kerstavond van het jaar 2000 na zoveel jaren voor de eerste keer weer het ons overgeleverde H.Misoffer door kapelaan W.J.Kouwenberg opgedragen. De kerk is toegewijd aan Maria Tenhemelopneming. De opknapbeurt van de bovenwoning, waar de kapelaan tot zijn dood heeft gewoond, heeft ruim de volgende twee maanden in beslag genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokatie Oldenzaal

Oldenzaal


Ook dit miscentrum kent een voorgeschiedenis. Aanvankelijk werd door kapelaan Kouwenberg eveneens in een zaal het altaar opgesteld en de H.Mis gelezen en wel in Hengelo. Door toedoen van de inmiddels overleden heer H.Bodewes kon de Dogmatische Unie meerdere jaren gebruik maken van de kerkzaal met achterzaal van de gereformeerde gemeente op de Westwal nummer 11 te Oldenzaal. Deze zaal was vrijgekomen omdat de gereformeerde gemeente reeds gedurende langere tijd hun diensten samen met de Nederlands Hervormden in een andere kerk hielden. Ook hier werd de Dogmatische Unie door weldoeners in staat gesteld om dit pand in juni 1985 aan te schaffen. Na een grondige verbouwing van de kerkzaal, werd deze kerk aan het H.Altaarsacrament toegewijd. Typerend is dat bij de aanschaf van deze kerk sprake is geweest van ware oecumene. Toen de leden van de gereformeerde gemeente hoorden dat hun bestuur had besloten de kerk aan de vrijmetselarij te verkopen om er een logegebouw van te maken, hebben zij hier massaal tegen geprotesteerd. Ze zagen veel liever dat hun voormalige kerk aan de katholieken van de Dogmatische Unie verkocht werd. Over oecumene gesproken!